Εμπορική

Η σελίδα μας βρίσκεται υπό κατασκευή!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κεντρικά γραφεία και αποθήκες

Διεύθυνση: Σπύρου Πάτση 111 τ.κ. 11855 Αθήνα
Τηλέφωνο: +302103477482-4
Fax: +302103477822
Email: info@empo.gr

Έκθεση

Διεύθυνση: Εμμ. Ροΐδη (θέση Ρουπάκι), τ.κ. 19300 Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο: +302105597982-3
Fax.: +302105597562
Email: vehicles@empo.gr